Uzavřená skupina

Uzavřená skupina

Pravidelná setkávání pro všechny, kdo se chtějí hlasem a zpěvem zabývat dlouhodoběji v bezpečném prostředí důvěrně známé skupiny. Na jednotlivých lekcích je prostor pro hledání přirozeného hlasového sebevyjádření, pro hlasovou improvizaci, pro terapeutické využití vlastních hlasových vibrací, pro hlubší a dlouhodobější práci s písněmi… Součástí bývá i (dobrovolné) komorní vystoupení před veřejností.

  • Kdy – 1x za 14 dní ve středu, od 18.30 do 20.30, začínáme 9. 9. 2020
  • Kde – Zázemí, Václavská 12a, Brno, www.zazemi.org
  • Cena – 1 850 Kč za pololetí (10 setkání od února do června)