O mně

O mně

Jmenuji se Lucie Matyášová a žiji v Brně. Mám za sebou studium dramatické výchovy na JAMU a moje pracovní aktivity se většinu času dotýkaly divadla v sociální oblasti. V současné době pracuji v organizaci Zdravotní klaun, kde navštěvuji v roli trochu bláznivé zdravotní sestry především děti v nemocnicích.

Kromě divadla mě vždy nejvíc bavila a naplňovala práce s hlasem a zpěv. Především mě fascinovalo, jak dobře taková aktivita člověku dělá, jak pozitivní vliv na jeho celkový fyzický i psychický stav má. Tuto podstatnou věc jsem si potvrzovala na hodinách zpěvu u mé maminky. Během pobytu v Utrechtu v rámci programu Erasmus jsem pak poprvé mohla zažít, jak efektivně se dá pracovat s hlasem, když ho hluboce propojíme s tělem, dechem a pohybem.

A po této zkušenosti jsem vyhledávala hlasové a muzikoterapeutické dílny a kurzy nejrůznějších inspirativních lektorů. Obrovské díky patří sdružení Hlasohled, které spoustu takových dílen pořádá. Jejich letní týdenní akce s africkými polyfoniemi úžasné Anity Daulne mě hluboce utvrzují v tom, že zpěv dělá z lidí lepší verze jich samých.

Svoji další cestu bych ráda viděla v hlubším pochopení a zkušenostech s propojení hlasu a zpěvu s terapeutickou prací, ráda bych letos zahájila dvouletý výcvik v této oblasti u obrovsky inspirativní brazilské lektorky Komaly de Amorim!