O mně

O mně

Jmenuji se Lucie Matyášová, narodila jsem se v roce 1980 v Brně a vystudovala jsem dramatickou výchovu na JAMU.

Zpěv a práce s hlasem pro mě byly a jsou oázami radosti. Moci se hlasem plně a autenticky vyjádřit – „vyzvučet“ se z různých emocí, volně si s hlasem hrát a zpívat! A také vnímat při zpěvu souznění s ostatními, kdy každý hlas je jedinečnou a nenahraditelnou součástí celku.

Takový prostor jsem pro svůj hlas hledala, a takový chci nyní nabízet ve svých dílnách. Všem zájemcům o zpívání – bez ohledu na zkušenosti či míru talentu, kterou sami sobě přisuzují. Všem, kdo zpívat chtějí!

Absolvovala jsem řadu hlasových a muzikoterapeutických dílen u českých i zahraničních lektorů. Vyučovala jsem hlasovou výchovu na JAMU a pořádala hlasové dílny pro pedagogy. Nyní pracuji jako zdravotní klaun (www.zdravotniklaun.cz). Jsem maminkou tří dětí.

Absolvované semináře a dílny:

 • Zdeněk Šimanovský – Výcvik v hudebně-dramatických terapiích
 • Baldo Mikulic – Objevování hlasu – Metoda Werbeck
 • Ridina Ahmed – Hlasová dílna
 • Signe-Maria Lindstrom – Zpěv jako jazyk duše
 • Ivana Vostárková
  • Hlas jako obraz sebepojetí
  • Hlas – přirozená cesta k sebeuvědomění
 • Thomas JOHANNSEN – Instantní kompozice: dobrodružství vokální tvořivosti
 • Pavla Štěpničková – Terapie hlasem
 • Sebastiana Black – Nespoutaný hlas
 • Anita Daulne – 6x Letní dílna afrických polyfonií
 • Michal Hájek – Nechte zpěváky tvořit, workshop pro sbormistry