Nabídka

Nabídka

Není úžasnějšího a životaplnějšího rezonátoru zvuku než jakým je lidské tělo. Zvuk má vliv na každý atom těla, neboť každý atom rezonuje.“

Hazrat Inayat Khan

Celodenní dílna PROUDY HLASU

Aktuálně 13.11. 2021 od 10 do 17 hodin, v Zázemí na Václavské 12a

Dílna je rozdělena do dvou bloků – v tom prvním pracujeme se svým autentickým hlasem, pomocí práce s tělem a dechem hledáme a otevíráme jednotlivé vrstvy hlasu, a také se skrze něj dotýkáme různých krajin a barev sebe sama. Komunikujeme sebe skrze hlas a zvuk, vytváříme vlastní jedinečné melodie.

V druhém bloku se ponoříme do zpěvu písní! Naučíme se dvojhlasé písně z různých částí světa a užijeme si pocit souznění s ostatními hlasy!

Přihlašování na luckamat@seznam.cz

Cena: 550 Kč

Pravidelná dílna

Pravidelná setkávání pro všechny, kdo se chtějí hlasem a zpěvem zabývat dlouhodobě v bezpečném prostředí důvěrně známé skupiny.

Na jednotlivých lekcích je prostor pro hledání přirozeného hlasového sebevyjádření, pro hlasovou improvizaci, pro terapeutické využití vlastních hlasových vibrací, pro hlubší a dlouhodobější práci s písněmi…

Kde: centrum Zázemí, Václavská 12a, Brno

Kdy: každá druhá středa v měsíci od 18.30 do 20.30, začínáme 8. 9. 2021

Cena: 1850,- Kč / pololetí