Inspirace

Inspirace

Hlasohled – www.hlasohled.cz – sdružení, které pořádá skvělé hlasové dílny se zajímavými lektory z Česka i celého světa a organizuje konference o hlasu

Sebastiana Black – www.yourexpressivevoice.co.uk – lektorka zabývající se hlasově-pohybovou terapií (voice-movement therapy), čas od času pořádá kurzy a dílny v Česku

Pavla Štěpničková – www.osobniterapeut.cz – terapeutka pořádající semináře terapie zpěvem

Písně

Ochutnávka písní, které zpíváme na kurzech, dílnách… zvu vás k poslechu i zpěvu.

Zde ze zpěvníku Zuzany Vlčinské „Písně na cestu krajinami duše“:

Bože můj, bože můj

Dvojhlasá střelná modlitba. Poslechnout si jednotlivé hlasy…

Výtvarně zpracované @Kristína Reisova.

Kaj idzem sama

„Když jdu s chlapci, tak je moje cesta krásná…“
Jednoduchý kánon, který se hezky zpívá třeba na cestách.
Výtvarně zpracované @Kristína Reisova.